Glädjedödare!

Den svenska alkohollagstiftningen kan vara ett stort hinder för den som vill driva en klubb. Samtidigt kan den göra att de som klarar sig inte är de mest seriösa aktörerna. Det finns många komiska ögonblick i den svenska historien om alkoholutskänkning på lokal. Men från en klubbarrangörs perspektiv så känns […]